ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


17  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА" ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: "КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ"


▣  Решение за публикуване.

▣  Образци на документи (*.7z архив)

▣  Съдържание

▣  Указания

▣  Техническа спецификация

▣  Проект на договор

▣  Методика

▣  Заглавна страница

▣  Протокол 2

▣  Протокол 3

▣  Протокол 4

▣  Решение

▣  1. Информация за сключен договор

▣  2. Информация за изпълнението на договор за ОП2: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”

▣  ОБЯВЛЕНИЕ
©2008 Община ВЪРШЕЦ