ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


14  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: "РЕМОНТ НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ ОТ СГРАДА НА БИВША ДЕТСКА ЯСЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В ГР.ВЪРШЕЦ"


▣  Приложения(7z архив)

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ