ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


12  ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ” ПО ПРОЕКТ № А12-22-134 ОТ 11.04.2013Г. „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА”


▣  Образци (7z архив)

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ