ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  »  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИКЛЮЧИЛИ


10  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ, СЪБИТИЯ И ФОРУМИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТЕРИТОРИАЛНА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"


▣  Описание на поръчката и приложения

▣  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
©2008 Община ВЪРШЕЦ