СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
    НАЗАД КЪМ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл. 62, ал. 2 от ЗОС


  ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл. 62, ал. 4 от ЗОС


  ЗАЯВЛЕНИЕ за придобиване право на собственост по чл. 35, ал. 3 от ЗОС


  ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ


©2008 Община ВЪРШЕЦ