НАЗАД КЪМ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЕЛИ ПЕТНА


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЛ.148 ОТ ЗГ


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА ЛОЗЯ И ХРАСТИ ПО ЧЛ.32 АЛ.2 И АЛ.3 (ЗОСИ)


  ЗАЯВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.34 ОТ ЗЛР-ДВ БР.29-2000г.


  ЗАЯВЛЕНИЕ


  МОЛБА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА


  МОЛБА ЗА НАСЛЕДНИЦИ


  МОЛБА ЗА СОБСТВЕНИЦИ
©2008 Община ВЪРШЕЦ