СПАЗВАЙТЕ ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ

Сигнали и информация за COVID 19 - тел. 09527/30-82
Общински екип за помощ - тел. 0879220354

 
    НАЗАД КЪМ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


  МОЛБА ДЕКЛАРАЦИЯ


  ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ


©2008 Община ВЪРШЕЦ