НАЗАД КЪМ "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


  МОЛБА ДЕКЛАРАЦИЯ


  ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ


©2008 Община ВЪРШЕЦ