COVID-19


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ВЪРШЕЦ ПРЕДОСТАВЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА

За сигнали и информация за коронавируса - тел. 09527/30-82 (дежурен - община Вършец)

Общински екип за помощ на възрастни хора - тел. 0879220354 (Анна Тачкова)


  ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

  ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ - официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ за епидемията от коронавирус COVID-19

  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Монтана

  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

  Информация за българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване

  Актуална карта показваща в реално време разпространението на коронавируса

  Как да разговаряте с децата си за COVID-19

  Пандемия от коронавирус (2019-2020) – Уикипедия

  МВР - Препоръки към гражданите при извънредни ситуации


ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЩИНАТА


  Заповед № 404/26.10.2020 г. относно функционирането на пазарите на територията на община Вършец в условията на усложнена епидемична обстановка.

  Заповед № 402/26.10.2020 г. относно ограничаване посещенията на пенсионерските клубове на територията на община Вършец.

  Заповед № 186/28.05.2020 г. относно отпадане на част от ограничителните мерки, свързани с COVID-19.

  Заповед № 185/28.05.2020 г. относно възстановяване работата на детската градина.

  Заповед № 167/14.05.2020 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Вършец, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

  Заповед № 161/07.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 156/04.05.2020 г.

  Заповед № 156/04.05.2020 г. относно отменяне на част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19.

  Заповед № 152/27.04.2020 г. относно удължаване срока за носене на защитни маски и разрешаване посещенията на парковете.

  Заповед № 145/13.04.2020 г. относно задължително носене на защитни маски на обществени места.

  Заповед № 144/13.04.2020 г. относно отмяна на търгове по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК в община Вършец.

  Заповед № 142/10.04.2020 г. относно противоепидемичните мерки по време на християнските празници Цветница и Великден.

  Заповед № 141/10.04.2020 г. относно реда за сключване на граждански бракове в условията на извънредното положение.

  Заповед № 140/10.04.2020 г. относно възстановяване функционирането на кооперативния пазар в гр.Вършец.

  Заповед № 137/07.04.2020 г. относно изменение на своя Заповед № 114/20.03.2020 г. и Заповед № 126/30.03.2020 г.

  Заповед № 128/31.03.2020 г. относно изменение на своя Заповед № 126/30.03.2020 г.

  Заповед № 126/30.03.2020 г. относно изменение и допълване на предприетите противоепидемични мерки.

  Заповед № 122/26.03.2020 г. относно удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

  Заповед № 116/20.03.2020 г. относно спазване на противоепидемичните мерки.

  Заповед № 114/20.03.2020 г. относно въвеждане на ограничителни мерки.

  Заповед № 113/18.03.2020 г. за налагане на ограничения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19.

  Заповед № 106/16.03.2020 г. за преустановяване на посещенията на Туристически информационен център – Вършец в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

  Заповед № 104/16.03.2020 г. за въвеждане специални правила за достъп на граждани до офисите в сградата на община Вършец. в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

  Заповед № 103/16.03.2020 г. за преустановяване на провеждането на „ПАЗАР“ /търговия на открито/ в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

  Заповед № 102/16.03.2020 г. за преустановяване на пътуването на общинския автобус в периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

  Заповед № 101/13.03.2020 г. за въвеждане на ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ДО 29.03.2020 г.

  Заповед № 100/13.03.2020 г. за сформиране на ОБЩИНСКИ ОПЕРАТИВЕН КРИЗИСЕН ЩАБ.

  Заповед № 98/12.03.2020 г. за преустановяване на провеждането на масови обществени мероприятия на територията на община Вършец.

  Заповед № 84/09.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Вършец.


СЗО пусна видео със съвети как да се предпазим от COVID-19©2008 Община ВЪРШЕЦ