Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата.


ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ"   

ТЕЛ.:09527/21 36

АДРЕС:гр. Вършец, ул. "Д-р Елена Теодосиева" № 1


ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ВЪРШЕЦ   

ТЕЛ.:09527/2279

АДРЕС:гр. Вършец, бул."Република" №108


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
   

ТЕЛ.:09527/2057; 2157; 2997

АДРЕС:гр.Вършец, ул."Иван-АсенІІ" 19, http://ivan-vazov.info


НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"   

ТЕЛ.:09527/4119

АДРЕС:гр. Вършец, кв. Изток


ДГ "СЛЪНЦЕ" - ФИЛИАЛ В ГРАД ВЪРШЕЦ, КВ. ЗАНОЖЕНЕ   

ТЕЛ.:09527/23-36

АДРЕС:гр. Вършец, кв. Заножене, ул. "Младост" 16


ДГ "СЛЪНЦЕ" - ФИЛИАЛ В С. ДОЛНО ОЗИРОВО   

ТЕЛ.:

АДРЕС:с. Долно Озирово, ул."Първа" № 22

©2008 Община ВЪРШЕЦ