Кметства в Община Вършец


КМЕТСТВО С. ДОЛНО ОЗИРОВО   

Кмет: Ангел Петров
тел. 09525/22-10, 0897299986
Население 500 жителиСело ...


КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ГОРНО ОЗИРОВО   

Кметски наместник: Валери Митрофанов
тел. 09520/22-20, 0879220348

За Балкана около селото има ...


КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ДРАГАНИЦА          

Кметски наместник: Иван Каменов
тел. 0879220353

Създадено е през 15 век от Драган, който пристига ...


КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. ЧЕРКАСКИ   

Кметски наместник: Валери Трендафилов
тел. 0879220337

Селото е кръстено на Владимир Черкаски - ...


КМЕТСТВО С. СПАНЧЕВЦИ   

Кмет: Емил Димитров
тел. 0879299987

Село Спанчевци е разположено в подножието на Северозападна ...


КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. СТОЯНОВО   

Кметски наместник: Иван Павлов
тел. 0879299985, 09525/23-18

Селото вероятно носи името си от ...


КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. Д.Б.РЕЧКА   

Кметски наместник: Валери Милчев

тел. 0879285019, 09527/30-68 ...


КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО с. Г.Б.РЕЧКА   

Кметски наместник: Валери Милчев

тел. 0879285019, 09527/30-68 ...

©2008 Община ВЪРШЕЦ