НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

          

Начално училище “Васил Левски” се намира в кв. “Изток” на гр. Вършец и съществува от 1973 г. Днес в него се обучават 169 ученици в 8 паралелки от І до ІV клас. Училището е с присъединена Детска градина с 4 полудневни групи, която се посещава от 77 деца на възраст от 4 до 6 години. Характерно за НУ “Васил Левски” е това , че учениците, които се обучават в него са изцяло деца билингви от ромски произход. В училището са създадени приятни условия за протичане на нормален учебен процес и максимално задържане на учениците в училище.


          

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ