СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"


          


СУ “Иван Вазов” е приемник на гимназия в село Вършец, Берковска околия от 10.12.1944 г., съгласно писмо на МНП №12766. През 1959 г. училището става Единно средно политехническо училище от І до ХІ клас. Днес СУ “Иван Вазов” е средищно за община Вършец. В него се обучават над 500 ученици от І до ХІІ клас – в дневна и самостоятелна форма на обучение. Възможностите, които се предлагат за обучение са в зависимост от ориентацията на учениците и търсенето на работна ръка на пазара на труда. От І до ІV клас учениците се обучават в общообразователни паралелки и в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство.След VІІ клас се предлагат профилите: “Чуждоезиков – английски език”, с втори чужд език руски; “Технологичен – информационни технологии”, с английски език.След VІІІ клас се предлага обучение в профил “Технологичен – Туризъм”.


          

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ