Кметства в Община Вършец - Кметско наместничество - с. Г.Б.Речка

     

Кметски наместник: Валери Милчев

тел. 0879285019;
09527/30-68

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ