Кметства в Община Вършец - КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО С. Д.Б.РЕЧКА

     

Кметски наместник: Валери Милчев

тел. 0879285019, 09527/30-68

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ