НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА- 1934 КВ. ЗАНОЖЕНЕ"

          

Читалището отваря врати през 1934 година. Днес то разполага с богата библиотека (близо 11 000 тома), концертна зала с 250 места, малък салон с 50 места, парти клуб с 70 места, филмотека и фонотека, информационен център с интернет. Основните дейности са в областта на културата, младежките дейности и спорта. Към читалището действат многобройни художествени колективи с ярко присъствие в местния културен живот: • Младежки танцов състав – лауреат на международния фестивал “Арканул” – Румъния. Трупата е избрана за представителен състав на ЦИ за организиране на фолклорни фестивали в страната и чужбина. • Група за автентичен фолклор с награди от фестивалите в Копривщица • Детски танцов състав • Група за стари градски песни


          

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ