ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП)

          

Завеждащ Филиала за спешна медицинска помощ е д-р Димитрин Иванов.
Във ФСМП рабтят 5 лекари, 6 фелдшери, 6 шофьори и 1 санитар.Работи се в екип лекар-фелдшер-шофьор на линейка на 12-часов график.
Филиалът обслужва спешните и неотложни състояния на пациенти от града и всички населени места от общината.
Разполага с 1 линейка и 1 резервен автомобил (линейка).

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ