\\\"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ\\\" ЕООД

          

ВРИД Управител на Медицинския ценър е д-р Веселин Петков.
Центърът извършва медико-консултативна дейност и процедури в областта на извънболничната помощ. Разполага с клинична лаборатория, рентгенова лаборатория, физиотерапия, детски кабинет.
В \"Медицински център - Вършец\" работят лекари-специалисти: педиатър, ото-рино-ларинголог, физиотерапевт, рентгенолог и клиничен лекар, а така също специалисти: клиничен лаборант, рентгенов лаборант и медицинска сестра.


          

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ