НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1900"

          

Към читалището действат многобройни художествени колективи с ярко присъствие в местния културен живот: - Смесен хор за школувано пеене и църковни песнопения с над 60-годишна история на съществуване - Група за стари градски песни “РЕТРО-РАЙ” - лауреат на Балканския фестивал в гр. Велико Търново през 2001, 2003, 2004 години, на Регионалния фестивал “Мара Врачанка” и др. - Дамска битова група за народни песни - Мъжка вокална група за възрожденски песни - Духов оркестър с 65-годишна творческа дейност - Театрален състав със 101-годишна история - Оркестър “Вършец”, - танцов състав "Фолклорна китка"


          

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ