ДГ "СЛЪНЦЕ" - ФИЛИАЛ В ГРАД ВЪРШЕЦ, КВ. ЗАНОЖЕНЕ

          

Приемник на Целодневна детска градина "Звънче" - гр. Вършец, кв. Заножене. Построена е по типов проект и е открита на 04.02.1981 г. Сградата е на два етажа. Всеки етаж разполага с по две просторни занимални с обособени спални помещения, обширни фоайета, физкултурен салон.
В базата се отглеждат и обучават деца в една смесена възрастова група.


     

 

 

©2008 Община ВЪРШЕЦ