Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Режим:
  • (2130) Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 7 - дневен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • за срока на разрешението за строеж
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията, екология и УОС"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
  Код за междуселищно избиране: 09527
  Телефон за връзка: (09527)22-22
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции
  Подаване на заявление.

  Подаване на заявление до Общинска администрация - Вършец за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти.

  Заплащане
  За услугата се заплаща цена
  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  По банков път
  По електронен път
  На гише в административно звено за обслужване в брой