Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Режим:
  • (1989) Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 7 - дневен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията, екология и УОС"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
  Код за междуселищно избиране: 09527
  Телефон за връзка: (09527)22-22
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции
  Подаване на заявление за издаване на разрешение за поставяне

  Подаване на заявление в Общинска администрация - Вършец за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти.

  Заплащане
  За услугата се заплаща такса 5 лв.
  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  На гише в административно звено за обслужване в брой
  По банков път
  По електронен път