Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

СПОРТНА ЗАЛА "АРЕНА ВЪРШЕЦ"

Спортна залаГрадоустройство:
Територията предвидена за изграждане на Многофункционален спортен център в гр. Вършец е разположена в югозападната част на града. Терена е със спортно предназначение, съществува футболно игрище без трибуни, площадки за помощни игрища и открит плувен басейн. Теренът е терасиран според съществуващите спортни игрища, от югоизточната част граничи с река Ботуня, заобиколен е от планински масиви, които допринасят за добрите гледки от територията.
Генералният план на обекта предвижда оформянето на две основни зони в комплекса. Стадион с футболно игрище, лекоатлетическа писта и трибуни за публика и втора зона с Многофункционална спортна зала. Новопроектирана улица разделя двете зони и осигурява достъп до тях. Така разположени двата обекта образуват общо пространство и дават облик на целият спортен комплекс.
Спортната зала е разположена в югоизточната част на територията, непосредствено до реката.

спортна зала1Обемна и функционална структура:
Сградата е решена като два основни обема, в които се разполагат залата и плувният басейн. Застрояването е изтеглено максимално към дъното на поземлените имоти, с цел да се осигури възможно най–голямото площадно пространство пред сградата. Основният подход е решен фронтално пред спортната зала в ос със стадиона, като така оформя пространството пред главната фасада на залата съвместно със стадиона. Така оформеното пространство ще се използва за изчакване преди мероприятия в залата и провеждане на събития на открито. Обема на покритият басейн е изтеглен по- навътре, като се оформя паркинг пред него.
Обема на залата е решен като динамично редуващи се елементи, следствие от конструкцията премостваща залата и ниско тяло, в което е разположено входното фоайе и обслужващите площи. Тази динамика подчертава спортният дух на сградата и спомага за изразителният образ на комплекса. Покритият басейн е „вързан“ с ниското тяло на залата, челната фасада е решена плътна, като така създава уют на плуващите, а другите две фасади- югоизточна и югозападна са изцяло остъклени и „отворени“ към реката и доброто изложение.
Обемно-пространственото въздействие на сградата се изразява и от единството на архитектурното и конструктивно решение. Основните конструктивни елементи се изразяват както в интериор, така и в екстериор. Членението на главната фасада, от към централния вход се подчертава от конструктивните рамки на основния обем. Така решените обеми осигуряват естествено осветление в залата и правят аналогия с планинските върхове около гр. Вършец, което допринася за вписването на обема в околната среда. Интериорно конструкцията също се подчертава и е в хармонично единство с отворите на фасада.

17 Hristo Penchev De studio visualizationКонструкцията на сградата е два типа - стоманобетонна и стоманена.  Със стоманобетонни елементи е решено ниското двуетажно тяло, трибуните на залата и „чашката“ на басейна. Върху тях стъпва стоманена конструкция през 6м. на подпорна ос 36м. за залата и 18м. за басейна. Стоманената конструкция на залата е видима, с бяла пожарозащитна боя, като нейните форми и елементи до голяма степен изграждат интериора на залата.

Разпределения:
Партер: основният достъп за публика е от северозападната фасада. В обширното фоайе се разполагат гардероб, бюфети, санитарни помещения, връзка със стълбите за вертикална комуникация и двата основни входа към залата. В североизточната част на етажа са предвидени складове към залата и входа за зареждане с обемисти предмети. Между басейна и залата е служебният вход, откъдето влизат спортисти, журналисти и служебни лица при провеждане на състезания. Този вход се използва и при самостоятелното функциониране на плувният басейн, независимо от залата. Непосредствено след служебният вход се разполагат: две съблекални за по 21 спортиста, две съблекални към басейна, две съблекални за хора с двигателни затруднения, две съблекални за съдии, лекарски кабинет с манипулационна. Съблекалните са организирани около фоайе, от което става достъпа на спортисти и съдии към залата и достъпа към басейна.

Сутерен: В частта му с публичен достъп се разполага малък СПА център в непосредствена връзка с басейна. Той включва сауна, парна баня, хамам и релакс зона, както и санитарни помещения. В сутерена се разполагат и технически помещения за ОВК-котелно, за басейна- резервоар, помпи, склад за химикали и резервоар за противопожарни нужди. Техническите помещения имат независим външен достъп.


спортна зала7Първи етаж: тук се разполагат официална ложа, офиси, методически кабинети, фитнес, евакуационни изходи от залата, контролна зала и открити технически помещения за ОВК инсталации.
Освен чисто спортни мероприятия, залата дава възможност за провеждане на широк спектър от културни и образователни събития. 

Материали:
Фасади- многослоен фасаден панел (бял отвън и сив отвътре), окачена фасада (частично с матирано остъкляване за залата), еталбонд, структурна мазилка.
Покрив- PVC мембрана и полимерно- битумна хидроизолация.
Интериор- гранитогрес, фаянс, латекс, окачен таван тип армстронг, акустичен панел, многослоен панел (от фасадата).

 

  

 

СБР "Свети Мина"

бърза помощАдрес: гр. Вършец, Екологична паркова зона 

Телефон:095 272 258

 Управител: Боряна Бончева-Лечева

 

 Сайт: http://nkrehabilitation.bg/filiali/varshets/

 

Специалисти: физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, кардиолог, УНГ, отоневролог, ортопед, хирург, невролог

Централен горски парк

В Централния горски парк на Вършец по Европейски проект е оформен модерен комплекс за развлечения, отдих и спорт, чиято цел е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на гостите и  жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация. 

Комплексът включва: фитнес-зала, открити игрища за волейбол и баскетбол, въжен парк, скейт-борд площадка и  гимнастически уреди на открито.

Осветените и асфалтирани алеи на парка са идеален терен за лекоатлетически тренировки.

Паркът е отправна точка за множество екопътеки и туристически маршрути към природните забележителности на курорта.

От 2021 година функционира Палеопарк и палеонтологичен музей към него, в който са изложени  модели и експонати на  древни животни, живяли преди 25 000 века в региона.

Работно време на съоръженията: всеки ден от 08:30 до 17:00 ч.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ ЕООД

бърза помощАдрес: гр. Вършец, бул. "България" № 2

 

Телефон: 09527/21-13

 

ВРИД Управител на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ ЕООД: д-р Веселин Петков.

 

 

Центърът извършва медико-консултативна дейност и процедури в областта на извънболничната помощ. Разполага с клинична лаборатория, рентгенова лаборатория, физиотерапия и детски кабинет.
В "Медицински център - Вършец" работят лекари-специалисти: педиатър, ото-рино-ларинголог, физиотерапевт, рентгенолог и клиничен лекар, а така също специалисти: клиничен лаборант, рентгенов лаборант и медицинска сестра.

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

бърза помощАдрес: гр. Вършец, бул. "България" № 2

 

Телефон:112

 

Завеждащ Филиала за спешна медицинска помощ е д-р Димитрин Иванов.

 

 

Във ФСМП рабтят 5 лекари, 6 фелдшери, 6 шофьори и 1 санитар.Работи се в екип лекар-фелдшер-шофьор на линейка на 12-часов график.
Филиалът обслужва спешните и неотложни състояния на пациенти от града и всички населени места от общината.
Разполага с 1 линейка и 1 резервен автомобил (линейка).