Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

ПРОТОКОЛ - НОМИНИРАНИ ОТ КОНКУРСА "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ - ЗА СОНЕТ - ПЕСЕН 2024г."

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ВиК" ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„ВиК“ ООД – Вършец уведомява жителите и гостите на града, че поради авария на довеждащ водопровод за гр. Вършец от язовир „Среченска бара“, днес 22.07.2024 г. ще има прекъсване на захранването с питейна вода за гр. Вършец. Аварията би трябвало да бъде отстранена в рамките на деня.

ЦЕНИ НА БАСЕЙНИТЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ГР.МОНТАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с високите летни температури и силно намаления дебит на някои водоизточници в следствие на горещините, се обръщаме с молба към потребителите на територията на област Монтана да ограничат ползването на вода, предназначена за питейно битови нужди, за поливане на селскостопански насаждения, миене на техника, автомобили и др.

Мерките, които трябва да се предприемат за ограничения в ползването на вода са превантивни с оглед да се избегнат затруднения при подаване на вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за напояване.

Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство съгласно Наредба №4- Допълнителни разпоредби &2 т.3 пред ползването й за други цели.

ОБЯВА

На 22.06.2024 г. /събота/ - Задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч.

Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.

От Общинска администрация

П О К А Н А

Дирекция "Бюро по труда" гр. Берковица има удоволствието да покани работодателите от община Вършец за участие в информационна среща за популяризиране на проектите "Младежка заетост+" и "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица".

Срещата ще се проведе на 03.06.2024 г. от 10.00 часа в Читалище „Христо Ботев-1900“ гр. Вършец.