Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

СЪОБЩЕНИЕ

Община Вършец уведомява жителите и гостите на град Вършец, че поради подмяна на част от водопровод на улица „Цар Иван Асен II“ на 23.02.2024 г. от 9.00 часа до 17.00 часа  ще бъде прекъснато водоснабдяването по улица  „Тодорини кукли“ от кръстовището с ул. „Алеко Константинов“ до кръстовището с ул. „Кирил и Методий“  и улица „Цар Иван Асен II“ от кръстовището с ул. „Тодорини кукли“ до кръстовището с ул. „Иван Вазов“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ИП)

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

за допълнителна информация по инвестиционно предложение (ИП)

                                                                                                          

 ГАЗИФИЦИРАНЕ С ПРОПАН-БУТАН НА ГАЗОВИ УРЕДИ В СПА ХОТЕЛ „МЕДИКУС“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 12961.420.45 ПО КК И КР НА ГР. ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“ с възложител „САН ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

 

           

          Днес, 07.02.2024 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Вършец информира за осигурен обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по приложение № 2 за горепосоченото ИП.

Информацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Вършец, гр. Вършец, бул. „България” № 10. Същата е достъпна и на интернет сайта на община Вършец www.varshets.bg – раздел „Обяви“.

Становища и мнения по инвестиционното предложение могат да се депозират в Деловодството на Община Вършец, както и на „Едно гише” в сградата на РИОСВ – Монтана, по поща или по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за подаване на становища от заинтересовани лица - 21.02.2024 г.

07.02.2024 г.

Инвестиционно предложение Газифициране с пропанбутан на газови уреди в Спа хотел Медикус в гр. Вършец

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната, са обявени 3(три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 - София

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната, са обявени 3(три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина.

  

Срок за подаване на документи – 29.03.2024 г.

  

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

   

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.

Със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба

Със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от състава на Командване за логистична поддръжка.

Срок за подаване на документи – 01.03.2024 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.

Разкрита е процедура по обявяване на 55 (петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба

Със заповед 3РД - 97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 55 /петдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Срок за подаване на документи – 23.02.2024 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.

Прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образoвателно-квалификационна степен „Бакалавър” за учебната 2024/2025 г. в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

Военно окръжие – Монтана информира випускниците на средни училища в област Монтана, че за учебната 2024/2025 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново oбявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образoвателно-квалификационна степен „Бакалавър”.

 

ГРАФИК НА КАМПАНИЯТА ЗА РАНЕН ПРИЕМ във Военно окръжие – Монтана 

 1. Подаване на пълния комплект документи във Военно окръжие II степен –Монтана „Общовойскови” и факултет „Артилерия”, ПВО и КИС” от кандидатите за курсанти участващи в кампания за ранен прием: от 02.01.2024 г. до 28.03.2024 г.
 2. Подаване на пълния комплект документи във Военно окръжие II степен –Монтана „Общовойскови” и факултет „Артилерия”, ПВО и КИС” от кандидатите за курсанти участващи в кампания за редовен прием: от 02.01.2024 г. до 28.03.2024 г.
 3. Тест по чужд език и психологична оценка във Военно окръжие – Монтана: на 06.03.2024 г.

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 Приложение № 2  към чл. 6

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 1. Информация за контакт с възложителя:

Гр. Вършец, П.К. 3540, бул. България“ № 10

 1. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Община Вършец, бул. „България“ № 10

 1. Пълен пощенски адрес.

Област Монтана, гр. Вършец, бул. „България“ № 10

 1. Телефон, факс и e-mail.

Тел. 09527/22-22, факс 09527/23-23 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Лице за контакти.

Иван Йорданов Първанов тел. 0879220342

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – 2024 Г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Вършец – 2024 г.

На 29.01.2024 г. /понеделник/ от 17,00 часа в конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън“ град Вършец ще се проведе публично представяне и обсъждане на проекта за Бюджет на Община Вършец за 2024 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси , Кметът на Община Вършец отправя покана за участие в общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2024 г.

Проектът за бюджет на община Вършец за 2024 година е разработен в съответствие с:

 • Закона за публичните финанси
 • Натуралните и стойностни показатели за общината, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година
 • Правомощията на местната власт, произтичащи от Закона за местните данъци и такси.

Основните цели на проекта за бюджет 2024 са:

-Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината при повишени критерии за качество, без промяна в размера на местните данъци и такса битови отпадъци

- Реконструкция и изграждане на инфраструктурни обекти и на материално- техническата база на публичната и частна общинска собственост

-Икономическо развитие и увеличаване на заетостта

Общият балансиран размер на приходната и разходната част на бюджета е 13 901 000 лв.

За капиталови разходи, финансирани с бюджетни средства са разчетени по обекти 1 706 609 лв.

Предложения по проекта за Бюджет 2024 година могат да се представят в деловодството на Общинска администрация Вършец, или на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  не по-късно от 29.01.2024 г.

инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец