Официален сайт на община Вършец
Проверка на избирател в избирателните списъци

*Препоръка: Изберете буквата на малкото име, напишете част от друго име, уточнете кое и търсете & може и само част от име.
 ИМЕ  ПРЕЗИМЕ  ФАМИЛИЯ  СЕКЦИЯ * Населено място
  АВРАМ   ВАСИЛЕВ   КАЖАЛЯНСКИ   4  * гр. Вършец
  АВРАМ   ЯКИМОВ   ФИЛИПОВ   12  * с. Долно Озирово
  АВСТРИЯНА   ИЛИЕВА   ДАМЯНОВА   5  * гр. Вършец
  АДЕЛИНА   ГЕОРГИЕВА   АВРАМОВА   1  * гр. Вършец
  АДЕЛИНА   ЦВЕТАНОВА   КАЛЕЕВА   6  * гр. Вършец
  АДЕЛИНА   ЛЮБЕНОВА   ТУШЕВА   5  * гр. Вършец
  АДЕЛИНА   ГЕОРГИЕВА   АТАНАСОВА   3  * гр. Вършец
  АДЕЛИНА   МИХАЙЛОВА   ВЪРБАНОВА   12  * с. Долно Озирово
  АДРИАН   ПЕТРОВ   СОФРОНИЕВ   4  * гр. Вършец
  АДРИАНА   ИВАНОВА   ИВАНОВА   4  * гр. Вършец
  АДРИАНА   МИХАЙЛОВА   ТОМОВА   2  * гр. Вършец
  АДРИАНА   СЕРАФИМОВА   ЙОРДАНОВА   3  * гр. Вършец
  АДРИЯНА   НИКОЛОВА   НИКОЛОВА   4  * гр. Вършец
  АДРИЯНА   ГРИГОРОВА   МИТРОВА   13  * с. Горно Озирово
  АЗИРА   ВЕРГИНОВА   КОЛЬОВА   2  * гр. Вършец
  АКСЕЛ   ХАМДИ   МАРИНОВА   1  * гр. Вършец
  АКСИНИЯ   ИВАНОВА   КОСТОВА   14  * с. Стояново
  АКСИНИЯ   ЦВЕТАНОВА   ЙОРДАНОВА   4  * гр. Вършец
  АЛАБИН   ДИМИТРОВ   ТОДОРОВ   8  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ЖЕКОВА   РИЗОВА-КОЛЕВА   4  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   КРУМОВА   ИВАНОВА   12  * с. Долно Озирово
  АЛБЕНА   БОРИСЛАВОВА   НИКОЛОВА   2  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ПЛАМЕНОВА   СПАСОВА   8  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   СТЕФАНОВА   ТОДОРОВА   2  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ЙОРДАНОВА   ИВАНОВА   2  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   СИМЕОНОВА   БЕШКОВА   2  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ГЕОРГИЦОВА   РУСИМОВА   2  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   БОРИСЛАВОВА   СИМЕОНОВА   2  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   СЛАВКОВА   ПЕТРОВА   3  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ВАНЧЕВА   АНГЕЛОВА   12  * с. Долно Озирово
  АЛБЕНА   ГЕОРГИЕВА   ГЕРАСИМОВА   5  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ЕФТИМОВА   ПАВЛОВА   10  * с. Долна Бела Речка
  АЛБЕНА   НАЙДЕНОВА   АНГЕЛАКИЕВА   7  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ГЕОРГИЕВА   ЦВЕТКОВА   8  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ГЕОРГИЕВА   ПЕТРОВА   4  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   КРАСИМИРОВА   КОПРИНСКА   12  * с. Долно Озирово
  АЛБЕНА   НЕДКОВА   НАЙДЕНОВА   3  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ГЕОРГИЕВА   ДИМИТРОВА   3  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ПЕТРОВА   ИВАНОВА   1  * гр. Вършец
  АЛБЕНА   ИВАНОВА   ДИМИТРОВА   3  * гр. Вършец
  АЛБЕРТ   ТОДОРОВ   ИЛИЕВ   5  * гр. Вършец
  АЛБЕРТО   ЕВГЕНИЕВ   ИВАНОВ   2  * гр. Вършец
  АЛЕК   ДАНИЕЛ   ПЕТРОВ   8  * гр. Вършец
  АЛЕКС   ДАНИЕЛОВ   ХРИСТОВ   3  * гр. Вършец
  АЛЕКС   ЦВЕТАНОВ   БРАНКОВ   6  * гр. Вършец
  АЛЕКС   БОРИСЛАВОВ   ГЕОРГИЕВ   15  * с. Черкаски
  АЛЕКС   ВЕЙЛ      5  * гр. Вършец
  АЛЕКСАНДРА   ВЕЛИЧКОВА   ЦВЕТАНОВА   2  * гр. Вършец
  АЛЕКСАНДРА   ГОШОВА   АЛЕКСАНДРОВА-ИВАНОВА   4  * гр. Вършец
  АЛЕКСАНДРА   ВЕСЕЛИНОВА   КОКОНОВА   3  * гр. Вършец

Страница 1 от 119 (Резултати 1 - 50 от 5931)