Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Дирекция "Специализирана администрация"

Специализирана администрация на Община Вършец е организирана като дирекция с 5 самостоятелно обособени отдела:
 1. Отдел "УТ и УОС"
 2. Отдел "Социални дейности, ЕП и Екология"
 3. Отдел "Образование, култура и туризъм"
 4. Отдел "Инвестиционна политика, ГрЗс и ЕСГРАОН"
 5. Отдел "Техническо осигуряване"
Директор:  Антон Тошев       

 

 

 •  
   
   
  Анна Тачкова
  Специалист "Проекти и интеграция"
  0875328966
  ет.5 ст.2
   
   
  Илка Михайлова
  Технически сътрудник "Призовкар"
  0875328966
  ет.5 ст.1
   
   
  Ива Иванова
  Специалист "Касиер МДТ"
  1234567890
  ет.1 гише 1
   
   
  Паулина Йорданова
  Специалист "Земеделие, гори и екология"
  0875328940
  ет.5 ст.5
   
 •  
   
   
  Вера Илиева
  Гл. спец."Туризъм, културно дело и проекти"
  1234567890
  ТЦ
   
   
  Даниела Лилова
  Специалист "Туризъм"
  1234567890
  ТЦ
   
   
  инж. Спас Зарчев
  Специалист "Връзки с обществеността"
  0875328958
  ет. 4 ст.4
   
 •  
   
   
  Татяна Петрова
  Експерт анализатор на работни процеси
  1234567890
  ТЦ
   
   
  Иван Кръстев
  Изпълнител "Шофьор, лек автомобил до 9 места"
  1234567890
   
   
   
  Иван Илиев
  Изпълнител "Домакин"
  1234567890
   
   
   
  Иван Павлов
  Специалист "Координатор"
  1234567890