Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Длъжностно разписание

 •  
   
  Иван Лазаров

  инж. Иван Лазаров
  Кмет на община Вършец

  0875328964
  ет.2 ст.1
   
  •  
    
   Даниела Тодорова
   инж. Даниела Тодорова
   Секретар на община
   0875328965
   ет.2 ст.2
    
  •  
    
   Петър Стефанов
   инж. Петър Стефанов
   Заместник-кмет
   0875328954
   ет.2 ст.1
    
  •  
    
   Георги Янкулов
   инж. Георги Янкулов
   Заместник-кмет
   0875328955
   ет.2 ст.3
    
   •  
     
    Красимира Тачева
    Красимира Тачева
    Директор на дирекция
    „Обща администрация“
    0875328956
    ет.3 ст.2
     
    •  
      
      
     Красимира Тачева
     Главен счетоводител
     0875328956
     ет.3 ст.2
      
      
     Ивайло Илиев
     Старши счетоводител
     0875328956
     ет.3 ст.1
      
      
     Ива Маджарова
     Счетоводител
     0875328956
     ет.3 ст.1
      
      
     Таня Господинова
     Счетоводител
     0875328956
     ет.3 ст.1;
      
      
     Мирослава Бърборска"
     Специалист Касиер"
     0875328960
     ет.1 гише 1
      
      
     Даниела Николова
     Гл. спец."Човешки ресурси и личен състав"
     0875328967
     ет.3 ст.4
      
    •  
      
      
     София Янева
     Юрисконсулт
     0875328940
     ет.4 ст.3
      
      
     инж. Любомир Спасов
     Специалист "Информационни технологии"
     0875328952
     ет.3 ст.3
      
      
     Милена Димитрова
     Технически сътрудник ОбА
     0875328971
     ет.2 ст.1
      
    •  
      
      
     Елка Исаева
     Специалист деловодство
     0875328951
     ет.1 гише 3
      
      
     Даниела Андреева
     Специалист деловодство
     0875328951
     ет.1 гише 3
      
      
     Димитрина Георгиева
     Технически сътрудник квартал Заножене
     ----------
     ------
      
      
     Петя Цветкова
     Технически сътрудник кметство Долно Озирово
     ----------
     кметство
      
      
     Катерина Давидова
     Технически сътрудник кметство Спанчевци
     ----------
     кметство
      
   •  
     
    Антон Тошев
    Антон Тошев
    Директор на дирекция
    „Специализирана администрация“
    0875328962
    ет.4 стая 4
     
    •  
      
      
     Антон Тошев
     Старши юрисконсулт и УОС
     0875328962
     ет.4 стая 4
      
      
     Лиляна Даскалова
     Специалист "Общинска собственост"
     0875328962
     ет.4 ст.4
      
      
     инж. Костадинка Денкова
     Гл. инженер в общинска администрация
     0875328959
     ет.3 ст.7
      
      
     Иван Първанов
     Гл. специалист "Незаконно строителство, регулация и кадастър"
     0875328959
     ет.3 ст.7
      
      
     инж. Ивайло Георгиев
     Специалист "Незаконно строителство, регулация и кадастър"
     0875328963
     ет.3 ст.6
      
      
     Инна Симеонова
     Тех. сътрудник "Устройство на територията"
     0875328963
     ет.3 ст.6
      
    •  
      
      
     Анна Тачкова
     Специалист "Проекти и интеграция"
     0875328966
     ет.5 ст.2
      
      
     Илка Михайлова
     Технически сътрудник "Призовкар"
     0875328966
     ет.5 ст.1
      
      
     Ива Иванова
     Специалист "Касиер МДТ"
     ----------
     ет.1 гише 1
      
      
     Паулина Йорданова
     Специалист "Земеделие, гори и екология"
     0875328940
     ет.5 ст.5
      
    •  
      
      
     Вера Илиева
     Гл. спец."Туризъм, културно дело и проекти"
     ----------
     ТЦ
      
      
     Даниела Лилова
     Специалист "Туризъм"
     ----------
     ТЦ
      
      
     инж. Спас Зарчев
     Специалист "Връзки с обществеността"
     0875328958
     ет. 4 ст.4
      
    •  
      
      
     Марияна Иванова
     Специалист "Данъци"
     0875328968
     Фронт офис
      
      
     Силвия Мачорска
     Специалист "Инспектор"
     0875328968
     Фронт офис
      
      
     Геновева Георгиева-Петрова
     Главен специалист "Гражданско състояние и ЕСГРАОН"
     0875328969
     Фронт офис
      
      
     Сашка Ташева
     Специалист "Гражданско състояние и ЕСГРАОН"
     0875328969
     Фронт офис
      
      
     инж. Георги Аврамов
     Старши специалист "Гражданска защита и сигурност"
     0879220323
     ет. 2 ст.4
      
    •  
      
      
     Татяна Петрова
     Експерт анализатор на работни процеси
     ----------
     ТЦ
      
      
     Иван Кръстев
     Изпълнител "Шофьор, лек автомобил до 9 места"
     ----------
      
      
      
     Иван Илиев
     Изпълнител "Домакин"
     ----------
      
      
      
     Иван Павлов
     Специалист "Координатор"
     ----------
      
      
  •  
    
   арх. Пламен Стоянов
   арх. Пламен Стоянов
   Главен архитект
   0875328963
   ет.3 ст.6
    
  •  
    
    
   Валери Митрофанов
   Кмет на кметство с. Горно Озирово
   0879220348
   кметство
    
    
   РуменГеоргиев
   Кмет на кметство с. Долно Озирово
   0897299986
   кметство
    
    
   Емил Иванов
   Кмет на кметство с. Спанчевци
   0879299987
   кметство
    
    
   Иван Каменов
   Кмет на кметство с. Драганица
   0879220353
   кметство
    
    
   Николай Танов
   Кмет на кметство с. Черкаски
   0879220337
   кметство
    
    
   Иван Павлов
   Кметски наместник с. Стояново
   0879299985
   кметство
    
    
   Валери Милчев
   Кметски наместник с. Г. Б. Речка
   0879285019
   кметство
    
    
   Валери Милчев
   Кметски наместник с. Д. Б. Речка
   0879285019
   кметство