Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Structura Иван Лазаров - Кмет Петър Стефанов - Заместник кмет Георги Янкулов - Заместник кмет Даниела Тодорова - Секретар Кметове на кметства Кметове на кметства Директор СА Директор ОА