Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - Общинска собственост

Заявление за издаване на удостоверение по чл. 62, ал. 2 от ЗОС    

Заявление за издаване на удостоверение по чл. 62, ал. 4 от ЗОС    

Заявление за придобиване право на собственост по чл. 35, ал. 3 от ЗОС    

Образец Декларация - искане    

Образец Декларация - искане за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост