Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - ЕСГРАОН (Част 2)

Заявление по чл. 72 от закона за гражданска регистрация - акт за брак    

Заявление по чл. 72 от закона за гражданска регистрация - акт за раждане    

Заявление по чл. 72 от закона за гражданска регистрация - акт за смърт    

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за ползване на допълнителен отпуск    

Образец - искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    

Образец - искане за издаване на удостоверение за наследници