Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - Земеделие, гори и екология

Заявление за бели петна    

Заявление за издаване на разрешение за достъп до горски територии по чл.148 от ЗГ    

Заявление за отсичане на дървета лозя и храсти по чл.32 ал.2 и ал.3 (ЗОСИ)    

Заявление съгласно чл.34 от ЗЛР-ДВ БР.29-2000г.    

Заявление    

Молба за добив на дърва    

Молба за наследници    

Молба за собственици