Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - Устройство на територията (Част 4)

 

Заявление за разрешение за строеж    

Заявление за удостоверение за търпимост    

Заявление за чл. 54а ал.3 от ЗКИР    

Заявление за чл.116 от ЗУТ    

Образец искане за регистриране на строеж 4-та и 5-та категория