Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - Устройство на територията (Част 3)

 

Заявление за одобряване на проект    

Заявление за одобряване на ПУП    

Заявление за разглеждане в ЕС    

Заявление за разрешение за поставяне