Официален сайт на община Вършец

Образци - Устройство на територията (Част 1)

 

Декларация за съгласие    

Декларация - Вършец    

Декларация - села    

Дekларация за идентичност на имена    

Заявление за акт за узаконяване    

Заявление за вписване на документ за собственост