Официален сайт на община Вършец

Образци - Местни данъци и такси

 

Заявление за издаване на документи    

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот    

Молба декларация    

Образец на искане за прихващане или възстановяване