Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Дирекция "Обща администрация"

 
Общата администрация на Община Вършец е организирана като дирекция с 3 самостоятелно обособени отдела:
 1. Отдел "Финанси и бюджет"
 2. Отдел "Административно и информационно обслужване и ПР"
 3. Отдел "Вътрешно административни дейности"

 

Директор:  Красимира Тачева       

 

 

 

 •  
   
   
  Красимира Тачева
  Главен счетоводител
  0875328956
  ет.3 ст.2
   
   
  Ивайло Илиев
  Старши счетоводител
  0875328956
  ет.3 ст.2
   
   
  Ива Маджарова
  Счетоводител
  0875328956
  ет.3 ст.2
   
   
  Таня Господинова
  Счетоводител
  0875328956
  ет.3 ст.2;
   
   
  Мирослава Бърборска"
  Специалист Касиер"
  0875328960
  ет.1 гише 1
   
   
  Даниела Николова
  Гл. спец."Човешки ресурси и личен състав"
  0875328967
   
   
 •  
   
   
  София Янева
  Юрисконсулт
  0875328940
  ет.4 ст.3
   
   
  инж. Любомир Спасов
  Специалист "Информационни технологии"
  0875328952
  ет.3 ст.3
   
   
  Милена Димитрова
  Технически сътрудник ОбА
  0875328971
  ет.2 ст.1
   
 •  
   
   
  Елка Исаева
  Специалист деловодство
  1234567890
  ет.1 гише 3
   
   
  Даниела Андреева
  Специалист деловодство
  1234567890
  ет.1 гише 3
   
   
  Димитрина Георгиева
  Технически сътрудник квартал Заножене
  1234567890
  ------
   
   
  Петя Цветкова
  Технически сътрудник кметство Долно Озирово
  1234567890
  кметство
   
   
  Катерина Давидова
  Технически сътрудник кметство Спанчевци
  1234567890
  кметство