Самостоятелни стаи за гости

"Йонкин" **    

ТЕЛ.:0878259626

АДРЕС:гр.Вършец, ул."Раковска" №5

"Лозата" *    

ТЕЛ.:09527/24-27

АДРЕС:гр.Вършец, ул."В.Левски" №3

"Венера" **    

ТЕЛ.:0885000918 0898658249

АДРЕС:гр.Вършец

"При Мая и Тодор" **    

ТЕЛ.: 09527/31 21; 0888 724 094 0884336120

АДРЕС: гр. Вършец, ул. "Д-р Константин Пенев" № 9А

"Санди" *    

ТЕЛ.:0883 305673; 0882 706941

АДРЕС:ул."Пейо Яворов" № 4

"Исаевата къща" **    

ТЕЛ.:0879520424

АДРЕС:ул. "Христо Ботев" № 22

" Галерия"    

ТЕЛ.: 0884 538643

АДРЕС: Вършец, ул." Харалампи Генчев" № 2А

"Тушеви" *    

ТЕЛ.:0888134434

АДРЕС:с. Долно Озирово, община Вършец ул. "Първа" № 1

горе   
©2008 Община ВЪРШЕЦ