БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

"ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД НА ГРУПА УЛИЦИ В ГРАД ВЪРШЕЦ"
Проекта се финансира от Министерство на земеделието и храните чрез Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз. Стойността му е 722 999,57 лв.Цялостно решение на реконструкцията на част от водопроводната мрежа на гр. Вършец с нови тръбопроводи. Целта на подмяната на водопроводните тръби е преустановяване на аварийните случаи и загубите на вода в тези участъци, които в настоящия момент са значителни. Периодът на изпълнение на проекта е м.01.2008г.- м.02.2009г.


  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ