БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

"ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩНА СГРАДА В С.ДОЛНО ОЗИРОВО В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА"
Проектът се финансира от Социалния инвестиционен фонд и е на стойност 380 000 лв. Целта му е подобряване живота на самотно живеещи възрастни хора от общината, намаляване на социалната изолация.
Реализирането на проекта ще доведе до запазване на сградата и използване на част от материално-техническата база.
Проектът е внесен за разглеждане и предстои неговото одобряване от Управляващия орган.  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ