БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"  СТРУКТУРА


  ЗАСЕДАНИЯ


  НОРМАТИВНА УРЕДБА


  ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ


  ВИДЕО ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ


  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


  ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ


Добре дошли в раздел "Общински съвет"!

Общински съвет – Вършец е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на община Вършец при условия и по ред, определени в Изборния кодекс. Настоящият състав на общински съвет – Вършец е избран за мандат 2015 - 2019 година и е положил клетва на 09.11.2015 година.

В този сайт имате възможност да се информирате за политическата и организационната структура на местния законодателен орган - общински съвет – Вършец и за основните данни за общинските съветници в раздел "Структура", за нормативните му актове в раздел „Заседания“ и „Нормативна уредба“.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи в лицето на общински съвет – Вършец да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.

©2008 Община ВЪРШЕЦ