БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общински съвет – Вършец

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, част I и част II, съгласно чл. 41, ал. 1 пред органа на избор oт Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


Входящ №
Вид на декларацията
по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
Име и фамилия Месторабота Длъжност
160/11.05.2018 Част I Част II Валери Тодоров Кметство село Черкаски Кмет на Кметство
161/14.05.2018 Част I Част II Младена Димитрова Кметство село Драганица Кмет на Кметство
162/14.05.2018 Част I Част II Ангел Петров Кметство село Долно Озирово Кмет на Кметство
166/15.05.2018 Част I Част II Веселин Петков Медицински център Вършец ЕООД Управител на Медицински център Вършец ЕООД
167/15.05.2018 Част I Част II Арахангел Петров Кметство село Горно Озирово Кмет на Кметство
168/15.05.2018 Част I Част II Емил Иванов Кметство село Спанчевци Кмет на Кметство

©2008 Община ВЪРШЕЦ