БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Заповед № 264 от 16.05.2018 г. на Кмета на Община Вършец - ВОБД
ЗАПОВЕД №264/16.05.2018г. Гр. Вършец

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.81 ал.1 от Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, и във връзка с реализирането на строеж: "Реконструкция на водопроводната мрежа на ул."Серафим Георгиев" и ул. "Зелени дел", гр.Вършец"

Цялата заповед можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ