БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

Обява за провеждане на начална военна подготовка
Министерство на отбраната организира курсове за „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА“, които включват повишаване на основните физически качества - издръжливост, сила, бързина, ловкост; придобиване на умения за действия с въоръжение и стрелба с леко стрелково оръжие; изпълнение на строеви хватки с оръжие и без оръжие; изучаване задълженията на войника; оказване на първа медицинска помощ и др., съгласно графика:

Цялата обява може да изтеглите оттук.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ