БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 17.01.2018 г.:

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование:
4 шивачи мъжко/дамско облекло
3 оператори, селскостопански машини
1 пастир
1 общ работник, смесено растениевъдно и животновъдно стопанство
1 продавач-консултант
1 шивач
1 гладач
5 работници, спомагателни шивашки дейност
1 общ работник  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ