БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

БЮРОТО ПО ТРУДА НАБИРА РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА В ПОРТУГАЛИЯ И ИСПАНИЯ
Дирекция "Бюро по труда" - гр. Берковица уведомява заинтересованите лица, че стартира кампания за набиране на работници за работа в Португалия и Испания по оферти EURES за бране на ягоди, малини, къпини и боровинки за лица от 18 до 45-50 годишна възраст, в зависимост от офертата.

За повече информация - Дирекция „Бюро по труда” – гр.Берковица и филиал Вършец или на официалния сайт на Агенция по заетостта www.az.government.bg.
Телефон за контакт 0953/88371.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ