БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 23.11.2017 г.:

Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:
6 шивачи мъжко/дамско облекло
3 шивачи
1 машинен оператор, шиене
1 сервитьор
1 пекар
3 оператори, селскостопански машини
1 пастир
2 общи работници, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ