БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел.0953/88 371

Обявява следните свободни работни места към 12.10.2017 г.:

Работни места за специалисти с висше образование:
2 рехабилитатори по ЗИХУ

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование:
9 шивачи мъжко/дамско облекло
3 екструдеристи
1 касиер
2 кроячи,текстил
3 шивачи
2 машинни оператори, производство на стъклени изделия
4 машинни оператор,шиене
1 формовчик
1 технолог, облекло  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ