Обяви


ПОЛУЧАВАНЕ НА УНИКАЛЕН КОД ЗА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНОТО ВИ ДОСИЕ
УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА ДОСТЪП (УКД) ВИ ПОЗВОЛЯВА:
- Да проверите здравното си досие! При всяко установено несъответствие между написаното в досието и реално получената от Вас медицинска помощ сигнализирайте НЗОК/РЗОК!
- Да упражните правото си да контролирате как се харчат парите от Вашите здравноосигурителни вноски.
- Ако желаете да бъдете известени за всяко настъпило медицинско или дентално събитие (преглед, лечение в болница или при заболекар), включително и за децата Ви до 18 години или за лицата, на които сте настойници, ще бъдете информирани чрез посочен от Вас имейл.
- Достъпът до здравното досие можете да осъществите и чрез личен електронен подпис.

ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СВОЯ УКД:
Ако посетите която и да е районна здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод, в рамките на 3-5 мин. ще Ви бъде издаден УКД срещу документ за самоличност.

КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВНОТО СИ ДОСИЕ:
За да влезете в здравното си досие през портала на НЗОК, направете тези стъпки:

www.nhif.bg - „Преглед на пациентско досие“ - „Вход с уникален код за достъп“ или „Вход с цифров сертификат“ (личен електронен подпис) – попълва се УКД и ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от НАП - в малкия прозорец се попълват контролните думи.

Вече можете да разгледате здравното си досие: в меню „Пациентска информация“ са описани всички медицински и дентални дейности, отчетени и заплатени за Вас от НЗОК. Вдясно в прозореца можете да въведете ЕГН на детето, на което сте избрали личен лекар, за да прегледате дейностите, отчетени и заплатени от НЗОК за него.

За информация:
Тел. 02 9569 157; 02 9659 254; 02 9656 822
www.nhif.bg

Сигнали за нередности се подават: на и-мейл адрес nzok@nhif.bg или писмено в районната здравноосигурителна каса, или в НЗОК – 1407 София, ул. „Кричим“ №1  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ