14.09.2015 .
: BG161PO001/3.2-02/2011/022
" - , "

2016 .
. 140, . 4 , . - - , 2016 . , , , , .

29 2017 . // 11:00 . , . 6, . .

:


()

, : admin_varshetz@mail.bg  
2008