Обяви


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА" - МОНТАНА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 24.08.2017г.
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 0953 88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 рехабилитатор по ЗИХУ
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-по немски език
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по математика
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по история и цивилизация
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по география и икономика
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-по биология и химия
1 учител, в начален етап - по английски език

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

10 шивачи мъжко/дамско облекло
2 гладач
4 екструдерист
1 монтьор на ел.мрежи и системи
2 машинен оператор, дърводелство
5 общ работник, промишлеността
2 чистачи
1 касиер
1 продавач-консултант
2 машинен оператор, производство на стъклени изделия  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ