БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ
При подходящи метеорологични условия, на 7 август 2017 г. от 22,00 ч. до 05,00 ч. и на 8 август 2017 г. на територията на община Вършец ще се проведе втора обработка дезинсекция срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улици, паркове, детски площадки, козарници и свободни територии.

Обработката ще се извърши от лицензирана фирма - „Дезинфекционна станция“ ЕООД – Монтана с многофункционален генератор за мащабни ларвицидни и имагоцидни обработки тип Spray Team Elite 21S-300PD+ec, монтиран на автомобил TOYOTA HILUX 2.5 - 4D с повишена проходимост.

За обработката ще се използва препарат „Бандит 10 ЕВ“ при доза 40 мл. препарат на 20 л. вода на декар. Второто третиране бе на 13 юли.

Молим жителите и гостите на гр. Вършец да запазят спокойствие и да не изпадат в паника.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ